NARSİSİZM VEYA ÖZSEVERLİK

Narsistik Kişilik Bozukluğu (NPD), sürekli beğenilme ihtiyacı, başkalarına karşı empati eksikliği ve abartılı bir kendini önemseme duygusuyla karakterize edilen bir […]

Peter Pan Sendromu

Peter Pan Sendromu, ilk olarak Psikolog Dan Kiley’in ‘’Hiç Büyümeyen Erkekler’’ isimli kitabında 1983 yılında tanımlanmıştır. Bu hastalık genel olarak […]

MİZANTROPİ

MİZANTROPİ Mizantropi, insanlara karşı olumsuz bir tutum veya inanç sergileyen bir durumu ifade eder. Mizantrop, genellikle insanların davranışlarından hayal kırıklığına […]

EGOİST İNSAN

Egoizm, bir bireyin kendi çıkarlarını, ihtiyaçlarını ve arzularını diğer insanların çıkarlarından veya ihtiyaçlarından daha önemli tutma eğilimidir. Egoist insanlar, genellikle […]

İLİŞKİDE KİŞİSEL ALAN

İlişkilerde kişisel alan, her bireyin kendisini rahat hissettiği fiziksel ve duygusal alanı ifade eder. Kişisel alan, herkesin sınırları, tercihleri ve […]